ANOSAN Royal Green®

Biologická dezinfekce závlahové vody

Odstraňuje bakterie, viry, plísně, spóry a řasy. Ideální pro golfová hřiště, fotbalová hřiště a sportovní areály s trávníkem

Zdravá tráva pro golfové trávníky 

Naše metoda byla navržena speciálně pro zavlažování trávníků a schválena podle DIN EN 901 ( způsobem TVO)   

Pro fotbalová hřiště s trávníkem

Vhodné a nesmírně užitečné je ošetření ANOSAN Royal Green ®  pro často používaný fotbalový trávník .

Tennisplatz

Pro všechny sporty používající travnatý povrch

Vysoce účinné je použití pro velmi namáhané travnaté povrchy hřišť jako je např. tenis nebo badminton.

Kvalitní vody je stále méně a proto s ní musíme zacházet mnohem víc opatrně!

Spíše dříve než později si budeme muset zvyknout na myšlenku, abychom používali pouze užitkovou vodu a povrchovou vodu pro závlahu sportovních trávníků.

Tato voda je však obvykle mikrobiálně kontaminována (bakterie a řasy).

koli-bacteria

Mnoho golfových hřišť v Německu jsou již v této situaci. Samozřejmě. Zavlažováním z rybníka vede k významnému šíření mikrobů – zejména v letních měsících. Řasy a nebo sinice, E. coli, koliformní bakterie a klostridií jsou zjistitelné ve většině rybníků. Stálým působením této znečištěné vody na greenech, fervejích a odpalištích má škodlivé účinky na biologii trávníku a vede k nepříznivým anaerobním podmínkám, které jsou podporovány nízkým podílem ornice, hnojiva a konstantní vlhkosti.

Důsledkem je:

  • zápach základní vrstvy,
  • nedostatečný růst kořenů,
  • nesouvislý povrch,
  • poškození mělce zakořeněné traviny(Poa annua),
  • šíření řas ve všech vrstvách,
  • tvorba „Black layers“.

Během hraní na golfovém hřišti v průběhu zavlažování, neošetřeném přípravkem ANOSAN Royal Green ®, může být zdravotní stav golfisty ovlivněn (v závislosti na mikrobiální koncentraci) vdechnutím kontaminovaného aerosolu.

Lidské patogenní mikroby v závlahové vodě byly nalezeny následující lidské patogenní mikroby:

  • Klebsellia
  • E. coli
  • koliformní zárodky bakterií
  • fekální streptokok

Touto úpravou vody bylo dosaženo pozitivních vlastností, které způsobily, že naše metoda je nyní používána ve fontánách, vodních prvcích, při šlechtění rostlin,  v živočišné výrobě, v zemědělství (například pěstování jahod na plantážích) a také pro úpravu vyčištěné odpadní vody z čistíren.

ecabiotec

11/2015

Prospekt Royal Green

zobrazit PDF

Prospect Royal Green English

zobrazit PDF
Translate »