ANOSAN eco ®

Dezinfekce prostor a odstranění zápachu mlžením ANOSAN eco®

určené k hygienickému vyčištění místností včetně vzduchu celého prostoru

ANOSAN Verneblung
Vernebelung größerer Räume

Mlžení přenosným zařízením bez kompresoru

V závislosti na aplikaci se může použít až do poměru 1: 6, tj. může být zředěn destilovanou vodou (1 díl ANOSAN Eco® plus, 6 dílů vody). Rozprašování probíhá (Poloměr: 5 až 10 m) prostřednictvím přenosného rozprašovače (levné řešení) nebo může být použito stávající zařízení provozované s kompresorem. Použitím  speciálních trysek se dosáhne projekční vzdálenosti až 100 metrů.

Typické aplikace: eliminace zápachu a plísní v domácnostech, skladech, dopravních prostředcích – není nutná žádná zvláštní ochrana, nemusíte čekat na konec aplikace a také se nevyžaduje následné čištění.

Neobsahuje peroxid vodíku, měd nebo ionty stříbra, aldehydy, barviva a vonné látky. Testováno podle předpisu DGHM.

ANOSAN eco® ve formě mikrokapek, vznášejících se ve vzduchu.  ANOSAN eco®  je produkován procesem ECALIT®  – made in Germany.

Naše ruční mlžící zařízení umožňuje bez instalačních prací dezinfekci malých až středně velkých místností. Jemným  postřikem ANOSAN eco® vytváří mlhu, která působí i v pórech zdí, kde ničí bakterie a plísně a dezinfikuje prostor.

 ANOSAN eco® není škodlivý a mlžení  se může provádět bez ochranných pracovních pomůcek. Místnosti lze samozřejně používat okamžitě po vyčištění, ale také i při aplikaci.

Zařízení je přenosné díky 230 Volt napájení a je připojen vestavěný 4 litrový kanystr.

Mlžení větších prostor

Mlžící systém je přenosný a bez instalace  lze dezinfikovat i ve větších prostorách. Toto zařízení je mobilní, lze snadno manipulovat, je ovládáno přes kompresor se stlačeným vzduchem s nádrží o obsahu 100 litrů .

Opět platí, že ochrana dýchacích cest není nezbytná, protože náš ANOSAN eco® není zdraví nebezpečný. Prostory lze po dezinfekci okamžitě používat a dosáhnout tak účinnějšího využití svých zařízení.

Máme řešení pro použití také v potravinářství, lze používat samozřejně  naše produkty pro zpracování potravin.

Příkady aplikací pro rozprašování za studena

Anwendungsgebiet-Anosan
Anwendungsgebiet-Anosan

Příklady aplikací pro rozprašování za studena

  • Dezinfekce prostor, např. byty, školky, sklady
  • Dezinfekce vozidel jako ambulance, autobusy a přeprava zvířat
  • Vzdušná dezinfekce třídících zařízení, kompostáren, obilných mlýnů
  • Dezinfekční čištění větracích a klimatizačních systémů (klimatizační jednotky)
  • Vzdušná hygiena např. tabákový kouř, zvířecí pach, zápach požáru nebo rozkladu
  • Omezení víření prachu
  • Eliminace zápachu při chovu zvířat (domácnosti, ZOO a hospodářská zvířata)

Proces s nejvyšší účinností

Nové a inovační možnosti pro boj s bakteriemi, plísněmi a neutralizací zápachu je nebulizace za studena  ANOSAN eco®,  který je klasifikován jako bezpečný biocidní přípravek, různé formy bakterií nereziduí a tedy je vhodný pro aplikace i v potravinářském průmyslu. ANOSAN eco® je aplikován pomocí speciálních rozprašovačů jemnými kapičkami, filmem, do oblastí, které mají být ošetřeny,  nestéká a nevytváří velkou vzušnou vlhkost, ale jemnou léčivou aerosolovou clonu. 

Účinná látka filmem pokrývá všechny plochy, stěny a také zařízení, větrací potrubí, vzduchové kanály, klimatizace i potraviny.

Mlha slouží jako nosič a dopravuje biocid okamžitě a rovnoměrně do všech i těžko přístupných míst a zavírá obvyklé dezinfekční mezery. Metoda nebulizace za studena s ANOSAN eco® působí vždy na  100 procent, protože jemná mlha okamžitě neklesá, ale zůstává jako plošný léčebný film v předepsané aplikaci.

Při tomto způsobu jsou vyloučena, jako zdroj chyb, neošetřená místa. Dávkování a způsob aplikace se upraví podle požadavků na provoz nebo podle oblastí, tj. zohlednit například časová okna nebo výrobní přestávky . Léčebný film zůstává ještě nějakou dobu v prostoru.

ANOSAN eco® se používá nejen při akutních problémech. Náš systém podporuje aktivní dezinfekci. Při zohlednění všech potíží přímo na místě společně vytvoříme perfektní řešení. Po rozpoznání skutečného stavu a prověření možností technik provede hygienický plán ve stanovených časových dezinfekčních intervalech s ANOSAN eco®.

Proces je vysoce efektivní a celková dezinfekce je ukončena v kráté době. Během rozprašování za studena může zůstat zařízení v prostorách nekryté.

Translate »