ANOFOOD®

ANOFOOD® NASTAVUJE NOVÉ STANDARDY

Mikrobiologické požadavky na potraviny určené k lidské spotřebě, jsou velmi vysoké!

Mnohé potraviny přicházejí do styku s vodou v procesu úpravy a zpracování. Zákonné předpisy obvykle umožňují pouze  použít vodu, která odpovídá předpisům o  pitné vodě. Mikrobiologická nařízení a limity na konci minimální doby trvanlivosti jsou často obtížně splnitelné..

Používáním našich produktů ANOSAN® vznikají  nové možnosti v oblasti mikrobiálního snížení při zpracování potravin. Při pokusech v praxi může být významně prokázáno, že vznikne výrazné zlepšení kvality díky použití ecabiotec® ANOFOOD®.
ANOFOOD® pomáhá při zajištění výrobních procesů, zvyšuje bezpečnost výrobků a tím  podporuje optimalizaci procesních kroků. Odpovědnost vůči svým zákazníkům.

Optimální koncentrace ANOFOOD® v těchto aplikacích jsou v souladu s příslušnými národními a evropskými předpisy o pitné vodě.

Ecabiotec AG nastavuje nové normy

 • Mytí a sprchování snižuje bakterie v potravinách
 • Prodlužuje limity doby trvanlivosti podle platných směrnic
 • Může být jako součást ledu pro použití v různých odvětvích
 • Mikrobiologická ochrana potravinářských systémů v okruzích teplé a studené vody 
 • Nejvyšší možná ochrana produktů a technologických procesů
 • Aktivní ochrana spotřebitele
 • Zlepšení hodnot AOX, BSB a CSB v odpadních vodách
 • Splňuje národní a evropské předpisy o pitné vodě

KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY: 

 • Mytí salátů
 • Snížení bakterií na povrchu masa
 • Ošetření chladící vody pro přímé chlazení výrobků
 • Ošetření ledové vody
 • Ošetření vodní páry
 • Úprava a zpracování ryb
 • Skladování ryb
 • Výroba zmrzliny
Translate »