ANOSAN®

ecabiotec®  Výrobek –  ANOSAN®

ANOSAN® je efektivní, mikrobicidní účinná látka na anorganické bázi. Při výrobě ani při používání nevznikají látky ohrožující životní prostředí nebo látky toxické.

  • Snášenlivost s pokožkou  100%
  • Ochrana životního prostředí   100%
  • Zabíjí bakterie  99%

Neutrální ANOSAN® má dobrou snášenlivost s pokožkou, sliznicemi a ranami a lze jej zpracovávat v antiseptických lékařských produktech. Dalšími oblastmi použití jsou dezinfekce vody (pitná voda, procesní voda, chladicí voda, šedá voda, odpadní voda), kritických oblastí ve výrobě a zpracování potravin a v plošné dezinfekci.

ANOSAN® působí dlouhodobě a jeho trvanlivost je 24 měsíců. Bakterie ničí na 99,995%.

ANOSAN Royal Green®

ANOSAN Royal Green®

Biologická dezinfekce dešťové vody

Odstraňuje bakterie, viry, plísně, patogenní mikroorganismy a řasy. Ideální pro golfové hřiště, fotbalové hřiště a pro sportoviště s trávníkem.

… na popis výrobku

ANOSAN eco®

ANOSAN eco®

Dezinfekce prostoru a odstraňování zápachu pomocí rozprašování

ANOSAN eco® (hotový roztok k rozprašování) se používá k hygienickému čištění prostor a vzduchu v uzavřeném prostoru.

… na popis výrobku

ANOSAN TW®

ANOSAN TW®

Hotový roztok k dezinfekci pitné vody

Hotový roztok k injektáži do systémů pitné vody za domovní přípojkou pro jejich okamžitou dezinfekci a odstranění biofilmu.

… na popis výrobku

ANOSAN®

Elektrolýzou se solný roztok přemění na dva metastabilní roztoky: ANOSAN® a KathClean. ANOSAN® je silný oxidační prostředek, zatímco zásaditý katolyt je silný redukční prostředek. Během relaxační periody projeví tyto metastabilní roztoky zvláštní fyzikálně-chemické a katalytické vlastnosti.

Pouze ANOSAN® působí baktericidně.

KathoClean® je srážecí činidlo pro rozpuštěné ionty kovů a velmi dobré rozpouštědlo tuků a čisticí prostředek.

ANOSAN® je velmi silný oxidační roztok, který rychle a nespecificky usmrtí mikroorganismy a nezanechá přitom žádné toxické látky.

Účinek je založen na více faktorech, hlavně na uvolnění atomárního kyslíku. Přitom je tvorba atomárního kyslíku zesílena elektrochemicky aktivovaným stavem roztoku.

ecabiotec-umwelt-produkt
Translate »